Politika o privatnosti korisnika

Namjena ove Politike privatnosti je upoznavanje Korisnika internetskih stranica s namjenama i osnovom obrade ličnih podataka od strane Bazzar d.o.o. sa sjedištem u ulici Nikole Pašića 16, Banja Luka (u nastavku: Bazzar).

Bazzar cijeni privatnost Korisnika i sve lične podatke Korisnika čuva u strogoj tajnosti. Sve podatke Korisnika, uz njegovu saglasnost, Bazzar obrađuje u skladu sa važećim propisima kojima je regulisana oblast zaštite privatnosti podataka o ličnosti i isključivo u svrhe koje su konkretno određene, opravdane i zakonite.

Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje će Bazzar zaprimiti od Korisnika kada posjeti Bazzar-ove internetske stranice, registruje se i izvrši kupovinu ili podatke koje će Korisnik podijeliti sa Bazzar korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski.

Podaci o kontroloru

Identitet i kontakt podaci Kontrolora, odnosno pravnog lica koje je odgovorno za upravljanje Vašim podacima je definisan ovim članom.

Kontrolor Vaših podataka je:

Poslovno ime: Bazzar d.o.o.

Matični broj: 11242006

JIB: 4405109150007

Adresa sjedišta: Nikole Pašića broj 16, 78000 Banja Luka

E-pošta: [email protected]

Šifra djelatnosti: 47.91 Trgovina na malo preko pošte ili Interneta

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na e-mail adresi [email protected]

Lični podaci

Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identifikovana ili se može identifikovati; osoba koja se može identifikovati je osoba čiji se identitet može utvrditi direktno ili indirektrno, posebno na osnovu identifikacionog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo na sledeće načine:

PODACI KOJE KONTROLOR OBRAĐUJE, NAČIN I OSNOV KORIŠĆENJA

Bazzar prikuplja podatke koji su primjereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade.

Vaše podatke koristimo ili možemo da koristimo za postizanje više svrha koje su unaprijed određene u ovoj Politici privatnosti. Za svaku obradu koju preduzimamo postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Podatke koje neposredno prikupljamo možemo upoređivati i kombinovati sa podacima koje smo prikupili automatski, te na taj način podaci koji su prikupljeni kao anonimni (na primer, podatak o učestalosti posjete određenom sadržaju na našoj internet stranici) mogu postati podaci o ličnosti (na primer, koliko često Vi posjećujete određeni sadržaj na našoj internet stranici). To nam omogućava da Vam pružimo personalizovano iskustvo prilikom posjete internet stranici.

Takođe, određene podatke možemo da anonimizujemo i koristimo za statističke i analitičke svrhe, a da se pritom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati. Tako, na primjer, možemo da dođemo do podatka o procentu posjetilaca koji su pogledali određeni video materijal ili posjetili drugi sadržaj na internet stranici.

Bazzar obrađuje ili može da obrađuje neke ili sve podatke koji su navedeni ovde. Mi konstantno radimo na razvoju internet stranice i unapređivanju dostupnih servisa, usljed čega je moguće da obrada pojedinih podataka koji su niže navedeni započne kasnije, kako se funkcionalnosti internet stranice budu povećavale. Takođe, obim podataka koje obrađujemo zavisi, na primer, i od toga na koji način i iz kojih razloga nas kontaktirate ili na koji način koristite internet stranicu.

Podatak koji se obrađuje

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Ime, prezime, elektronska adresa, i/ili poštanska adresa (mjesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), i/ili broj telefona

Komunikacija sa Vama – odgovaranje na Vaša pitanja i zahtjeve koje nam šaljete putem kontakt forme na internet stranici ili drugih kanala komunikacije (elektronske ili redovne pošte ili telefona)

Naš legitimni interes da upravljamo servisom za korisnike i da na adekvatan način odgovaramo na pitanja i zahtjeve korisnika

Korisničko ime, elektronska adresa i lozinka za Vaš profil na internet stranici

Kreiranje korisničkog profila na internet stranici putem kojeg može biti omogućena elektronska kupoprodaja proizvoda

Naš legitimni interes da obezbjedimo personalizovano korisničko iskustvo, jeste zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda na Vaš zahtjev

Ime, prezime, poštanska adresa (mjesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), podaci o plaćanju (broj platne kartice i poslovna banka kod koje se vodi račun)

Realizacija elektronske kupoprodaje proizvoda

Izvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda i poštovanje naših pravnih obaveza (vođenje evidencije prometa u smislu propisa o računovodstvu)

Ime, prezime, kontakt podaci (poštanska adresa – mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, i/ili elektronska adresa, i/ili broj telefona), podaci o kupljenom proizvodu, datumu kupovine, načinu rješavanja reklamacije

Rješavanje reklamacije u pogledu saobraznosti proizvoda kupljenih putem elektronske prodavnice na internet stranici

Poštovanje naših pravnih obaveza iz oblasti zaštite potrošača

Podatak o izabranim podešavanjima prema kojima se prikazuje internet stranica

Obezbjeđivanje funkcionalnosti internet stranice u pogledu privremenog “pamćenja” odabranih podešavanja prikazivanja sadržaja internet stranice

Naš legitimni interes da posjetiocima internet stranice obezbijedimo da im se sadržina internet stranice prikazuje na odabranom jeziku prilikom svake posjete u određenom vremenskom sistemu (obično tokom jednog dana)

Identifikacioni podaci Vašeg uređaja putem kojeg pristupate internet stranici (tzv. Jedinstveni identifikator uređaja), vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa uređaja, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji koristite za pristup internet stranici

Tehničko administriranje internet stranice i obezbjeđivanje da se sadržaj internet stranice optimalno prikazuje na uređaju koji koristite

Naš legitimni interes da obezbijedimo adekvatno korišćenja internet stranice u skladu sa tehničkim funkcionalnostima internet stranice i da isti prikažemo na najoptimalniji način.

Podaci o načinu na koji koristite internet stranicu (na primer, koje stranice u okviru internet stranice ste posjetili, koliko puta, kada ste se ulogovali, na koje sadržaje ste “kliknuli” i slično)

Razumijevanje sklonosti i interesovanja posjetilaca internet stranice, poboljšavanje korisničkog iskustva i unapređivanje internet stranice, naših proizvoda i servisa, statističke i analitičke svrhe

Vaš pristanak

Podaci o online marketinškim sadržajima kojima ste pristupili prije pristupanja internet stranici

Utvrđivanje trendova i unapređivanje internet stranice, naših proizvoda i servisa statističke i analitičke svrhe

Vaš pristanak

Detaljne informacije o podacima koje automatski prikupljamo putem kolačića, naći ćete u posebnom odjeljku ovog Pravilnika.

Ukoliko se naknadno pojavi potreba za obradom Vaših podataka u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, Bazzar će Vam, prije započinjanja dalje obrade, pružiti informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije u skladu sa relevantnim propisima.

Bazzar neće nikada namjerno niti ciljano prikupljati i obrađivati podatke o maloljetnim licima, ali ne možemo isključiti mogućnost davanja netačnih podataka od strane lica koja nas kontaktiraju. Ukoliko ste roditelj ili zakonski zastupnik maloljetnog lica i poznato Vam je da su nam dostavljeni podaci tog lica, molimo Vas da nas o tome bez odlaganja obavijestite kako bismo preduzeli odgovarajuće mjere i prekinuli dalju obradu ovih podataka.

KOLAČIĆI

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na uređaju Korisnika i omogućavaju prodavcu prepoznavanje uređaja, kada Korisnik naredni put pristupi internetskoj stranici. Prodavac koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

Kolačići nisu štetni po korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih miješati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti drugi zlonamjerni kod.

Kolačiće možemo podijeliti u dvije skupine: osnovni (bez navedenih kolačića nije moguće koristiti stranicu Bazzar jer registracija nije moguća kao niti dodavanje proizvoda u korpu) i promotivni (kolačići koji prate korištenje web stranice u svrhu poboljšavanja kvalitete usluge).

Postavke kolačića možete definisati u svom internet pretraživaču, uz napomenu da isključivanjem osnovnih kolačića stranica Bazzar neće raditi, te Korisnik neće moći pretraživati ponudu, dodavati proizvode u korpu, registrovati se ili izvršiti kupovinu. Promotivne kolačiće u svakom trenutku možete ugasiti u svom internet pretraživaču.

Više informacija možete naći na sledećim linkovima:

Chrome

Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”

srpski

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr

engleski

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox

Sprečavanje instaliranja “cookie-ja”

sprski

https://support.mozilla.org/sr/kb/omogucavanje-i-onemogucavanje-kolacica

engleski

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Firefox

Brisanje postojećih “cookie-ja”

srpski

https://support.mozilla.org/sr/kb/brisae-kolachi?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored

engleski

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored

Internet Explorer

Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”

srpski

https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

engleski

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari

Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”

engleski

https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

PROFILISANJE

Profilisanje je oblik automatizovane obrade podataka koji se koristi da bi se ocijenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja ličnih sklonosti, interesa, ponašanja i dr. Profilisanje putem kolačića (cookie profiling ili web profiling) podrazumIjeva upotrebu trajnih kolačića za praćenje online aktivnosti Korisnika. Na osnovu tako dobijenih podataka Bazzar može profilisati posjetioce internet stranice i/ili korisnike naših proizvoda, kako bismo na osnovu toga prilagođavali sadržaj i komunikaciju prema njima.

PODACI KOJE BAZZAR NE OBRAĐUJE

Bazzar ne prikuplja i ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti, kao što su podaci koji se odnose na rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u cilju jedinstvene identifikacije lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orjentaciji, kao ni podatke koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mjere bezbjednosti.

Molimo Korisnike da nam ne otkrivaju i ne šalju ove podatke.

POSTOJANJE OBAVEZE DAVANJA PODATAKA

U najvećem broju slučajeva, niste dužni da nam dostavite Vaše podatke već to činite na dobrovoljnoj osnovi. To će, na primer, biti slučaj kada nas kontaktirate i dostavite Vaše kontakt podatke kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše pitanje ili zahtjev ili kada koristite našu internet stranicu.

U nekim slučajevima može postojati obaveza dostavljanja Vaših podataka. Na primer, u vezi sa elektronskom prodajom naših proizvoda, biće potrebno da nam dostavite Vaše podatke u cilju izvršenja ugovora ili prilikom izjavljivanja reklamacije kako bismo mogli da je obradimo u skladu sa zakonom.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke obrađuje i koristi prevashodno Bazzar.

U nekim slučajevima može biti potrebno da Vaše podatke učinimo dostupnim trećim stranama. To mogu biti naši poslovni partneri koji nam pomažu da održimo funkcionalnost internet stranice ili nam pružaju usluge dostave i druge usluge. Da bismo obezbijedili da se sa Vašim podacima postupa na zakonit način, sa trećim stranama smo zaključili odgovarajuće ugovore koji se odnose na obradu podataka o ličnosti kojima smo, između ostalog, predvidjeli njihovu obavezu da sa podacima postupaju isključivo u skladu sa našim instrukcijama i ovom Politikom privatnosti, tako da Vama, bez obzira na takvu obradu pripadaju prava ustanovljena Zakonom i ovom Politikom privatnosti.

Takođe, u određenim pravnim situacijama može postojati zakonska obaveza da Vaše podatke učinimo dostupnim nadležnim organima (npr. sudu ili tužilaštvu i slično).

IZNOŠENJE PODATAKA U INOSTRANSTVO

Vaše podatke koristimo na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Pored toga, podatke koje prikupljamo čuvamo na serverima koji se nalaze u inostranstvu, a koji su u svojini i pod kontrolom Bazzara. U skladu sa politikom hosting kompanije, obezbijeđen je visok stepen tehničke i softverske zaštite ovih servera, dok pristup samim podacima koji su na njima pohranjeni nije dozvoljen.

U slučaju potrebe da Vaše podatke učinimo dostupnim primaocima u državama za koje se smatra da ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, obezbijedićemo odgovarajući osnov za takav prenos, uključujući moguću primjenu odgovarajućih standardnih ugovornih klauzula izrađenim od strane nadležnog organa nadzora, odnosno drugih odgovarajućih mjera zaštite, kojima će primalac biti obavezan da zaštiti Vaše podatke na način koji je u skladu sa standardima zaštite utvrđenim propisima Bosne i Hercegovine.

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ćemo ih bezbjedno ukloniti iz naših sistema i obrisati.

Vaše podatke na koje se odnosi ova Politika privatnosti po pravilu ćemo čuvati dvije godine osim kada nas propisi obavezuju da podatke čuvamo duži ili kraći vremenski period ili kada su u pitanju kolačići (više informacija o kolačićima naći ćete u posebnom odeljku ove Politike privatnosti).

VAŠA PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA

Važno nam je da znate da Vi pod određenim uslovima imate prava u vezi sa obradom Vaših podataka koja su garantovana zakonom:

Pravo na pristup – imate pravo da zahtiјevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na Vaš zahtјev dostavićemo Vam kopiju Vaših podataka koje obrađujemo.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci koji se odnose na Vas isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da zahtiјevate brisanje Vaših podataka, a naročito:

(a)    ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

(b)    ako ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

(c)    ako ste podnijeli prigovor na obradu u skladu sa zakonom.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada Vaših podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

(a)    ako osporavate tačnost podataka, u roku koji nam omogućava provjeru tačnosti podataka o ličnosti;

(b)    ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umjesto brisanja zahtjevate ograničenje upotrebe podataka;

(c)    ako nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahtjeva;

(d)    ako ste podnijeli prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa Kontrolora, a u toku je procjenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Bazzara preteže nad Vašim interesima.

Pravo na prigovor – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa kontrolora, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili dobijete od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenesete drugom kontroloru bez ometanja, ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i ako se vrši automatizovano. Takođe, imate pravo da ovi podaci budu neposredno prenijeti drugom kontroloru, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na opoziv pristanka – ako se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka prije opoziva.

Pravo na podnošenje prigovora – imate pravo da podnesete prigovor povodom obrade Vaših podataka o ličnosti Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo).

BEZBJEDNOST VAŠIH PODATAKA

Bezbjednost Vaših podataka nam je veoma važna. Zbog toga Bazzar preduzima mjere fizičke, tehničke i elektronske zaštite kako bi spriječilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjene, neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Ove mjere su usmjerene na lica kako van naše organizacije tako i unutar nje jer je pristup Vašim podacima ograničen samo na one osobe čija zaduženja nužno zahtijevaju takav pristup i koje su poučene o zaštiti podataka o ličnosti.

Nažalost ne postoje neprobojni sigurnosni sistemi, pa tako ne možemo da garantujemo da bezbjednost sistema nad kojima imamo neposrednu kontrolu nikada neće biti ugrožena. U slučaju povrede podataka o ličnosti preduzećemo sve raspoložive mjere i o tome obavijestiti nadležne organe u skladu sa propisima, kao i pojedince o čijim podacima je reč, ukoliko je to moguće.

POVJERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA

Podaci o pravnim licima koje prikuplja Bazzar jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.

Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana – pravno lice, označila kao povjerljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao povjerljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dvije godine nakon njegovog prestanka.

Bazzar prikuplja podatke o korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbjeđivanje pravovremenog informisanja, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Bazzar neće upotrebljavati poslovne podatke korisnika pravnog lica u marketinške ili bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti Korisnika.

IZMJENE PRAVILNIKA

Bazzar zadržava pravo da vrši izmene i dopune Politike privatnosti.

Bazzar se obavezuje da korisnika na pogodan način obavijesti o izmjenama Politike privatnosti, osam dana prije stupanja izmjena na snagu.

PRAVILNIKA

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se od 01. oktobra 2023. godine.